• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 45-09120394843 - 03195011864

آقای تقیا زرکوه

آقای تقیا زرکوه 150 150 فناوران نفت ابزار

آقای تقیا -واحد بازرگانی شرکت معدنی زرکوه

ما خریدار جایگاه سیار بودیم که نحوه برخورد مسئولین فروش شرکت و پرزنت حضوری و مهمان نوازی آن ها بسیار خوب بود و هم چنین تحویل به موقع و خدمات پس از فروش کاملا رضایت بخشی هم داشتند .

fna-company-main-logo-color

اصفهان – کیلومتر 22 جاده نایین – روبروی
شهرک صنعتی سجزی – فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

شماره تماس:  45-09130394843

شماره تماس: 4 – 03195011861