• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

آقای تقیا زرکوه

آقای تقیا زرکوه 150 150 فناوران نفت ابزار

آقای تقیا -واحد بازرگانی شرکت معدنی زرکوه

ما خریدار جایگاه سیار بودیم که نحوه برخورد مسئولین فروش شرکت و پرزنت حضوری و مهمان نوازی آن ها بسیار خوب بود و هم چنین تحویل به موقع و خدمات پس از فروش کاملا رضایت بخشی هم داشتند .