• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

کانتینر های سوخت سیار

کانتینر های سوخت سیار

کانتینر های سوخت سیار 500 300 فناوران نفت ابزار

کانتینر های سوخت سیار جایگاه سیار کانتینری یکی از پر کاربردترین تجهیزات سوخت رسانی برون شهری و بین جاده ای و سازمان ها و ارگان ها می باشد. این جایگاه…

ادامه مطلب