• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

چیلرهای تراکمی هوا خنک

چیلرهای تراکمی هوا خنک

چیلرهای تراکمی هوا خنک 1024 708 فناوران نفت ابزار

چیلرهای تراکمی هوا خنک یکی از محصولات شرکت دانش بنیان فناوران نفت ابزار چیلرهای هوا خنک می باشد. ظرفیت تولید این چیلرها از 10 تن تبریدی تا 100 تن تبریدی…

ادامه مطلب