• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

هلدینگ پترو آیریک

نمایشگاه سیستم های سرمایشی و گرمایشی

نمایشگاه سیستم های سرمایشی و گرمایشی 2560 1440 فناوران نفت ابزار
نمایشگاه تاسیسات ساختمانی، سیستم های سرمایشی و گرمایشی ادامه مطلب

نمایشگاه تاسیسات، سیستم های سرمایشی و گرمایشی

نمایشگاه تاسیسات، سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1000 1349 فناوران نفت ابزار
نمایشگاه تاسیسات ساختمانی، سیستم های سرمایشی و گرمایشی ادامه مطلب

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی 2560 1440 فناوران نفت ابزار
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ادامه مطلب