• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

شرکت فناوران نفت ابزار

پمپ بنزین کوچک شهری

پمپ بنزین کوچک شهری 500 300 فناوران نفت ابزار

پمپ بنزین کوچک شهری شرکت مهندسی دانش بنیان فناوران نفت ابزار پس از بررسی های زیاد و براساس نیاز کشور به دلیل وجود پراکندگی جایگاه های سوخت در سطح کشور…

ادامه مطلب