• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

ساخت پمپ بنزین سیار

پمپ بنزین سیار

پمپ بنزین سیار 769 560 فناوران نفت ابزار

پمپ بنزین سیار پمپ بنزین سیار، تمام تجهیزات یک جایگاه پمپ بنزین معمولی را دارد و همانطور که از نام آن مشخص است دارای قابلیت حمل و استقرار در محلی…

ادامه مطلب