• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

جایگاه های سوخت

بازدید شهرداری طاقانک و خرید تجهیزات جایگاه سوخت

بازدید شهرداری طاقانک و خرید تجهیزات جایگاه سوخت 600 400 فناوران نفت ابزار

بازدید شهرداری طاقانک و خرید تجهیزات جایگاه سوخت شانزدهم مهرماه سال جاری بود که، جناب آقای مهندس امیری شهرداری محترم خدام و طاقانک به همراه هیئت همراهشان طی جلسه ای…

ادامه مطلب