• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 45-09120394843 - 03195011864

الزامات فنی در طراحی مخزن جایگاه های سوخت سیار کانتینری

اولین مستند مخازن سوخت در ایران

اولین مستند مخازن سوخت در ایران 769 560 فناوران نفت ابزار

مخزن ذخیره سازی سوخت در مستند زیر با حضور در بخش مخزن سازی شرکت فناوران نفت ابزار، از صفر تا صد مراحل ساخت مخزن ذخیره سازی سوخت را از ابتدا…

ادامه مطلب
fna-company-main-logo-color

اصفهان – کیلومتر 22 جاده نایین – روبروی
شهرک صنعتی سجزی – فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

شماره تماس:  45-09130394843

شماره تماس: 4 – 03195011861