• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

پمپ بنزین کوچک شهری

پمپ بنزین کوچک شهری 500 300 فناوران نفت ابزار


پمپ بنزین کوچک شهری

شرکت مهندسی دانش بنیان فناوران نفت ابزار پس از بررسی های زیاد و براساس نیاز کشور به دلیل وجود پراکندگی جایگاه های سوخت در سطح کشور تصمیم به پیاده سازی و طراحی جایگاه های سوخت کوچک که فضای کمتری نسبت به جایگاه
های متداول در سطح شهر می گیرند، گرفت.

پمپ بنزین های کوچک شهری همانند جایگاه های سنتی و مدرن می باشند. با این تفاوت که نیازمند به حداقل مساحت زمین هستند.

سرعت راه اندازی بالا و کاهش آلودگی هوا از ویژگی های بارز این جایگاه ها محسوب می شود. این جایگاه ها بدلیل داشتن سیستم بازیافت بخارات بنزین موجب جلوگیری از انتشار بخارات بنزین و سایر آلاینده ها در محیط جایگاه خواهد شد.

پمپ بنزین شهری

با کاهش مسیر تردد و سفرهای درون شهری که به قصد سوخت گیری انجام می‌شوند، تاثیر به‌ سزایی در کاهش مصرف اکسیژن و تولید گازهای سمی از قبیل منوکسید کربن خواهد شد.

شهرداری محترم اصفهان با درک اینکه احداث پمپ بنزین بخشی از مبلمان شهری می باشد 40 نقطه از شهر را برای این احداث این جایگاه ها در نظر گرفت، که از ابتدای سال 94 تا اواخر آن توانست 17 جایگاه را به بهره برداری برساند.