الزامات فنی در طراحی مخازن جایگاه های توزیع سوخت سیار کانتینری

الزامات فنی در طراحی مخازن جایگاه های توزیع سوخت سیار کانتینری

الزامات فنی در طراحی مخازن جایگاه های توزیع سوخت سیار کانتینری 769 560 فناوران نفت ابزار
الزامات فنی در طراحی مخزن جایگاه های سوخت سیار کانتینری

الزامات فنی در طراحی مخزن جایگاه های سوخت سیار کانتینری به شرح زیر می باشد :

 • مخزن ذخیره سازی سوخت از نوع افقی و یا سطح مقطع مدور ( دایره یا بیضی ) باشد .
 • مخزن می بایست از نوع دو جداره، جداره داخلی از جنس STAINLESS STEEL 316 و جداره بیرونی از جنس Carbon Steel مطابق استاندارد UL2080 ، UL142 ،UL2085  باشد .
 • ضخامت جداره داخلی و خارجی مخزن براساس استانداردهای مهندسی تعیین گردد و در هر حالت جداره خارجی می بایست به نحوی اجرا و ساخته شود که آزمایشات مربوطه به شکست ها و ضربات فیزیکی مندرج در استاندارد UL142 را دارا باشد .
 • رعایت حداقل یک میلیمتر از ضخامت ورق بدنه مخزن به عنوان ضریب خورندگی در محاسبه و طراحی مخزن الزامی است .
 • فاصله بین دو جداره مخزن می بایست حداقل 7 سانتیمتر باشد و این فاصله با دو عایق متوالی یکی به عنوان عایق ضد آتشFlame Shield ( حدود 5/3 سانتیمتر ) و دیگری به عنوان عایق گرمایی Fire Guard ( حدود 5/3 سانتیمتر ) پر گردد .
 • نصب Emergency Vent بر روی مخزن الزامیست ( محاسبات بر اساس مخزن رومیزی و افقی مطابق استاندارد UL142 و متناسب با ظرفیت مخزن ).
 • مخزن مجهز به تجهیزات دیپ گیری از بالا باشد و راهرو دسترسی در سطح فوقانی جایگاه به گونه ای طراحی گردد که تردد ایمن کارکنان مهیا گردد .
 • تمامی دریچه های بازدید می بایست در سطح بالایی مخزن تعبیه گردند .
 • جوشکاری مخزن، لوله ها و اتصالات براساس استاندارد AWS و ASME انجام گردد .
 • کلیه جوشکاری ها باید توسط جوشکاران کد دار و ماهر انجام گرفته و سازنده موظف به ارائه گواهینامه معتبر جوشکاران و همچنین ارائه دستورالعمل های WPS/PQR و کلیه تست ها مطابق استاندارد مطروحه در شرح مشخصات بند 1-2 انجام گردد .
 • جداره بیرونی مخزن، لوله ها و کلیه سطوح داخلی و بیرونی کانتینر طبق استاندارد IPS با در نظر گرفتن ( شرایط بحرانی اتمسفری و بیشترین سرعت خوردگی ) با سیستم 7G به شرح ذیل رنگ آمیزی گردد : ( آماده سازی به روش Blasting با درجه زنگ زدایی با سرباره مس مورد تایید / اعمال 75 میکرون رنگ آستری اتیل سیلیکات روی / اعمال 155 میکرون رنگ میانی اپوکسی پلی آمید / اعمال 50 میکرون رنگ پلی اورتان الیفاتیک / جمعاً 280 میکرون .

20 + 12 =

fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 4 – 03195011861
شماره تماس:  09134461649