• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

تجهیزات

دستگاه خم برک فناوران نفت ابزار

دستگاه خم برک

دستگاه پانچ cnc فناوران نفت ابزار

دستگاه پانچ CNC

دستگاه برش

دستگاه برش

دستگاه جوش co2

دستگاه جوش CO2

دستگاه برش پلاسما و هواگاز

دستگاه برش پلاسما و هواگاز

دستگاه پیج جوش فناوران نفت ابزار

دستگاه پیچ جوش

دستگاه بوم و ستون جوش زیرپودری

دستگاه برش فایبر لیزر

دستگاه برش فایبر لیزر