• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


پمپ بنزین سیار کانتینری

محصول : پمپ بنزین سیار کانتینری

کارفرما : پتروآیریک – آزاد راه حرم تا حرم

سال اجرا : 1390

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر

پمپ بنزین سیار کانتینری