دستگاه پیچ جوش

واحد فلزکاری و ورقکاری

محصول : دستگاه پیچ جوش

کارفرما : واحد فلزکاری و ورقکاری

سال اجرا :

fna-portfolio-project-4-1
fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 4 – 03195011861
شماره تماس: 5 – 09120394844