دستگاه پانچ CNC

محصول : دستگاه پانچ CNC

کارفرما : واحد فلزکاری و ورق کاری

سال اجرا :

fna-portfolio-project-1-3
fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 4 – 03195011861
شماره تماس: 5 – 09120394844