دستگاه خم برک

محصول : دستگاه خم برک

کارفرما : واحد ورقکاری و فلزکاری

سال اجرا :

fna-portfolio-project-2-3
fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 03195011861
شماره تماس: 09120394845