دستگاه بوم و ستون جوش زیرپودری

محصول : دستگاه بوم و ستون جوش زیرپودری

کارفرما : واحد فلزکاری و ورقکاری

سال اجرا :

fna-portfolio-project-7-2
fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 03195011861
شماره تماس: 09120394845