• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


دستگاه برش پلاسما و هواگاز

محصول : دستگاه برش پلاسما و هواگاز

کارفرما : واحد مخزن سازی

سال اجرا :

fna-portfolio-project-8-2