• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 45-09120394843 - 03195011864


خودرو سوخت رسان اینترنتی

محصول : خودرو سوخت رسان اینترنتی پیدو / 100 دستگاه

کارفرما : برند پتروآیریک – تهران

سال اجرا : 1396

ظرفیت مخزن : 1500 لیتر

fna-portfolio-project-25
fna-company-main-logo-color

اصفهان – کیلومتر 22 جاده نایین – روبروی
شهرک صنعتی سجزی – فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

شماره تماس:  45-09130394843

شماره تماس: 4 – 03195011861