• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


خودرو سوخت رسان اینترنتی

محصول : خودرو سوخت رسان اینترنتی پیدو / 100 دستگاه

کارفرما : برند پتروآیریک – تهران

سال اجرا : 1396

ظرفیت مخزن : 1500 لیتر

fna-portfolio-project-25