خودرو سوخت رسان اینترنتی

محصول : خودرو سوخت رسان اینترنتی پیدو / 100 دستگاه

کارفرما : برند پتروآیریک – تهران

سال اجرا : 1396

ظرفیت مخزن : 1500 لیتر

fna-portfolio-project-25
fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 4 – 03195011861
شماره تماس: 5 – 09120394844