جایگاه سوخت کوچک شهری

محصول : جایگاه توزیع سوخت کوچک

( کنارگذر ) شهری / 17 جایگاه

کارفرما : برند پتروآیریک – اصفهان

سال اجرا : 1394

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر بنزین معمولی + 30000 لیتر بنزین سوپر

fna-portfolio-project-21
fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 4 – 03195011861
شماره تماس: 5 – 09120394844