جایگاه سیار

محصول : جایگاه  توزیع سوخت سیار کانتینری / 1 دستگاه

کارفرما : خدمات رفاهی بین شهری مهتاب الموت

آزاد راه قزوین / رشت

سال اجرا : 1391

ظرفیت مخزن : 18000 لیتر

fna-portfolio-project-12
fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 03195011861
شماره تماس: 09120394845