جایگاه سیار کانتینری

محصول : جایگاه  توزیع سوخت سیار کانتینری

/ 4 دستگاه

کارفرما : برند دریا کولاک وزیری – ایلام

سال اجرا : 1396

ظرفیت مخزن : 18000 لیتر

fna-portfolio-project-22-1
fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 4 – 03195011861
شماره تماس: 5 – 09120394844