• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


جایگاه کوچک شهری

محصول : جایگاه توزیع سوخت کوچک ( کنارگذر ) شهری / 6 جایگاه

کارفرما : برند پتروآیریک – قم

سال اجرا : 1395

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر بنزین معمولی + 30000 لیتر بنزین سوپر

fna-portfolio-project-24