• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 45-09120394843 - 03195011864


جایگاه سوخت کوچک شهری

محصول : جایگاه توزیع سوخت کوچک

( کنارگذر ) شهری / 17 جایگاه

کارفرما : برند پتروآیریک – اصفهان

سال اجرا : 1394

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر بنزین معمولی + 30000 لیتر بنزین سوپر

fna-portfolio-project-21
fna-company-main-logo-color

اصفهان – کیلومتر 22 جاده نایین – روبروی
شهرک صنعتی سجزی – فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

شماره تماس:  45-09130394843

شماره تماس: 4 – 03195011861