• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


جایگاه سیار

محصول : جایگاه  توزیع سوخت سیار کانتینری / 1 دستگاه

کارفرما : آزاد راه زنجان – تبریز

سال اجرا : 1391

ظرفیت مخزن : 28000 لیتر

fna-portfolio-project-16-1