• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 45-09120394843 - 03195011864


جایگاه سیار

محصول : جایگاه  توزیع سوخت سیار کانتینری / 1 دستگاه

کارفرما : خدمات رفاهی بین شهری مهتاب الموت

آزاد راه قزوین / رشت

سال اجرا : 1391

ظرفیت مخزن : 18000 لیتر

fna-portfolio-project-12
fna-company-main-logo-color

اصفهان – کیلومتر 22 جاده نایین – روبروی
شهرک صنعتی سجزی – فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

شماره تماس:  45-09130394843

شماره تماس: 4 – 03195011861