• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


جایگاه سیار کانتینری

محصول : جایگاه  توزیع سوخت سیار کانتینری

/ 4 دستگاه

کارفرما : برند دریا کولاک وزیری – ایلام

سال اجرا : 1396

ظرفیت مخزن : 18000 لیتر

fna-portfolio-project-22-1