• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

جایگاه سریع النصب

محصول : جایگاه  توزیع سوخت سریع النصب

( پیش ساخته ) / تک سکو / چهار دیسپنسر 2 نازل

کارفرما : پایانه مسافربری همدان

سال اجرا : 1391

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر

fna-portfolio-project-8-1