• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


جایگاه سریع النصب

محصول : جایگاه سریع النصب

کارفرما : صلاح الدین -کلا- نوشهر

سال اجرا : 1391

ظرفیت مخزن : 47000 لیتری

fna-portfolio-project-15