• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


جایگاه سریع النصب

محصول : جایگاه  توزیع سوخت سریع النصب

( پیش ساخته ) / تک سکو / دو دیسپنسر 2 نازل

کارفرما : سازمان خدمات موتوری شهرداری همدان

سال اجرا : 1391

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر

fna-portfolio-project-7-1