• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 45-09120394843 - 03195011864


جایگاه اختصاصی سریع النصب

محصول : جایگاه اختصاصی سریع النصب

کارفرما : بخشایی-گچساران

سال اجرا : 1389

ظرفیت مخزن : 47000

fna-portfolio-project-13
fna-company-main-logo-color

اصفهان – کیلومتر 22 جاده نایین – روبروی
شهرک صنعتی سجزی – فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

شماره تماس:  45-09130394843

شماره تماس: 4 – 03195011861