• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


جایگاه اختصاصی سریع النصب

محصول : جایگاه اختصاصی سریع النصب

کارفرما : حمودی بندرلافت – قشم

سال اجرا :1396

ظرفیت مخزن : 47000 لیتری

fna-portfolio-project-10-1