• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


جایگاه سریع النصب اختصاصی

محصول : جایگاه توزیع سوخت سریع النصب

( پیش ساخته ) / تک سکو / چهار دیسپنسر 2 نازل

کارفرما : آقای غفوری – شیراز

سال اجرا : 1395

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر

fna-portfolio-project-23