• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 45-09120394843 - 03195011864


جایگاه سریع النصب اختصاصی

محصول : جایگاه توزیع سوخت سریع النصب

( پیش ساخته ) / تک سکو / چهار دیسپنسر 2 نازل

کارفرما : آقای غفوری – شیراز

سال اجرا : 1395

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر

fna-portfolio-project-23
fna-company-main-logo-color

اصفهان – کیلومتر 22 جاده نایین – روبروی
شهرک صنعتی سجزی – فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

شماره تماس:  45-09130394843

شماره تماس: 4 – 03195011861