• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


جایگاه توزیع سوخت

محصول : جایگاه توزیع سوخت ساحلی

کارفرما : آقای بویراتی – گناوه

سال اجرا : 1390

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر

fna-portfolio-project-18