• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


جایگاه مدرن رفاهی

محصول : جایگاه سوخت

کارفرما : مدرن رفاهی سعادت -دلیجان

سال اجرا : 1391

ظرفیت مخزن : 47000 لیتری

fna-portfolio-project-5-1