• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


جایگاه سوخت اختصاصی

محصول : جایگاه اختصاصی سوخت

کارفرما : بالابندیان- رامسر

سال اجرا : 1390

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر

fna-portfolio-project-3