• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


جایگاه سوخت سنتی

محصول : جایگاه سوخت باقری

کارفرما : اختصاصی باقری – یاسوج

سال اجرا : 1390

ظرفیت مخزن :

fna-portfolio-project-4