جایگاه سریع النصب
میدان میوه و تره بار تهران

محصول : جایگاه  توزیع سوخت سریع النصب

( پیش ساخته ) / تک سکو / چهار دیسپنسر 2 نازل

کارفرما : میدان میوه و تره بار تهران

سال اجرا : 1392

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر

fna-portfolio-project-9-1
fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 03195011861
شماره تماس: 09120394845