جایگاه سریع النصب

محصول : جایگاه سریع النصب

کارفرما : صلاح الدین -کلا- نوشهر

سال اجرا :

ظرفیت مخزن :

fna-portfolio-project-15
fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 03195011861
شماره تماس: 09120394845