جایگاه سریع النصب شهید داوری

محصول : جایگاه  توزیع سوخت سریع النصب

( پیش ساخته ) / تک سکو / شش دیسپنسر 2 نازل

کارفرما : شهرداری پیش قلعه – خراسان شمالی

سال اجرا : 1390

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر

fna-portfolio-project-17
fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 4 – 03195011861
شماره تماس: 5 – 09120394844