جایگاه توزیع سوخت

محصول : جایگاه  توزیع سوخت پر فشار ایستگاه راه آهن  / 2 دستگاه

کارفرما : راه آهن جمهوری اسلامی ایران رجا

سال اجرا : 1390

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر

fna-portfolio-project-19
fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 03195011861
شماره تماس: 09120394845