• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

جایگاه توزیع سوخت

محصول : جایگاه  توزیع سوخت پر فشار ایستگاه راه آهن  / 2 دستگاه

کارفرما : راه آهن جمهوری اسلامی ایران رجا

سال اجرا : 1390

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر

fna-portfolio-project-19