جایگاه اختصاصی سریع النصب

محصول : جایگاه اختصاصی سریع النصب

کارفرما : حمودی بندرلافت – قشم

سال اجرا :1396

ظرفیت مخزن : 47000 لیتری

fna-portfolio-project-10-1
fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 4 – 03195011861
شماره تماس: 5 – 09120394844