جایگاه سوخت کوچک شهری

محصول : جایگاه سوخت باقری

کارفرما : اختصاصی باقری – یاسوج

سال اجرا :

ظرفیت مخزن :

fna-portfolio-project-4
fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 03195011861
شماره تماس: 09120394845