• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


تانکر حمل سوخت

محصول : خودرو حمل سوخت

( تانکر نفت کش ) / 2 دستگاه

کارفرما : برند پتروآیریک – اصفهان

سال اجرا : 1394

ظرفیت مخزن : 19000 لیتر

fna-portfolio-project-20