نازل بنزین از کجا متوجه می شود که باید بنزین را قطع کند؟

نازل بنزین از کجا متوجه می شود که باید بنزین را قطع کند؟

نازل بنزین از کجا متوجه می شود که باید بنزین را قطع کند؟ 769 560 فناوران نفت ابزار

در پمپ بنزین ها برای دیدن قطع کن نازل باید انتهای لوله نازل را نگاه نمایید. معمولا در انتهای لوله نازل بسته به مکانیزم طراحی شده نازل در داخل لوله اصلی سوراخ یا لوله باریک دیگری قابل مشاهده است که این لوله در هنگام سوختگیری وظیفه برگشت فراورده به هنگام رسیدن سوخت به محل سرنازل را دارد.

در حالت عادی لوله بوسیله هوا دارای فشار عادی اتمسفر میباشد که در هنگام رسیدن سوخت به سر نازل بنزین فراورده در داخل لوله قطع کن در جهت معکوس جریان حرکت کرده و باعث فشرده شدن دیافراگمی در بالای نازل شده که این دیافراگم با حرکت خود باعث بسته شدن دریچه عبور شیر داخل نازل می شود.

بارها برایمان این سوال پیش آمده است که نازل بنزین از کجا متوجه می شود که باید بنزین را قطع کند، شرکت فناوران نفت ابزار در این ویدیو به این سوال شما پاسخ می دهد .

پانزده + 15 =

fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 4 – 03195011861
شماره تماس:  09134461649