آیا خطر در کمین پمپ بنزین های کنارگذر شهری است … ؟

آیا خطر در کمین پمپ بنزین های کنارگذر شهری است … ؟

آیا خطر در کمین پمپ بنزین های کنارگذر شهری است … ؟ 769 560 فناوران نفت ابزار

آیا خطر در کمین پمپ بنزین های کنارگذر شهری است … ؟

جایگاه های توزیع سوخت کوچک شهری با وجود خطرناک بودن در محل تردد عموم مردم قرار دارد که این موضوع در اغشاشات اخیر بابت افزایش قیمت بنزین بیشتر احساس میشد ولی دلیل این همه احساس امنیت چیست؟

در اکثر جایگاه های توزیع سوخت سنتی به دلیل عدم وجود سیستم بازیافت بخارات بنزین هنگامی که عملیات تخلیه و بارگیری مخازن سوخت جایگاه توسط نفتکش انجام می گیرد بخار بنزین حاصل از این عملیات که به محیط پراکنده می شود و می تواند بسیار خطرناک و قابل اشتعال باشد ، همچنین بخار حاصل از سوخت رسانی خودرو هنگامی که وارد باک بنزین می شود بسیار خطرناک است و به همین دلیل در خیلی از این جایگاه ها اتفاقات غیر متقربه رخ می دهد .

یکی از اقدامات مهمی که در جایگاه های توزیع سوخت کوچک شهری انجام شده است و این جایگاه را از مدل های سنتی متمایز می کند وجود سیستم بازیافت بخارات بنزین به صورت کامل که باعث کاهش یا حذف بخارات حاصل از بنزین از باک خود رو و تخلیه نفتکش می شود که اتفاقات غیر متقربه را به حداقل رسانده و از خسارات مالی و جانی جلوگیری می کند .
همچنین وجود سیستم دیسپچینگ که باعث نظارت دقیق بر عملکرد مخازن سوخت و میزان تبدیل بخارات بنزین به مایع ، نظارت دقیق بر عملکرد اپراتورها و سوخت رسانی خودروها به همراه پلاک خوانی، تسهیل در سوخت رسانی به مخازن از طریق سفارش انلاین سوخت و نظارت 24 ساعته توسط مانیتورینگ جایگاه بوسیله دوربین های مدار بسته جهت ایمنی جایگاه و هماهنگی در لحظه با آتش نشانی و پلیس در صورت بروز حوادث پیش بینی نشده از ویژگی های خاص این مدل جایگاه های توزیع سوخت نسبت به دیگر مدل هاست .

لذا این جایگاه ها بدلیل داشتن حداقل آلودگی محیط زیست ، بالاترین ایمنی و کنترل شبانه روزی توسط وزیر محترم محیط زیست و شرکت نفت برای اولین بار در اصفهان به سفارش برند پتروآیریک توسط شرکت فناوران نفت ابزار ساخت و بهره برد اری رسید .

6 − 5 =

fna-company-main-logo-color

اصفهان، کیلومتر 22 جاده نایین، روبروی
شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

آدرس ایمیل: info@fna-company.com
شماره تماس: 4 – 03195011861
شماره تماس:  09134461649