• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

Basic Footer

Basic Footer 150 150 فناوران نفت ابزار

آدرس ما:

ایران – اصفهان
کیلومتر 22 جاده نائین – روبروی شهرک صنعتی سجزی – فاز توسعه
شرکت مهندسی دانش بنیان فناوران نفت ابزار

شماره تماس – همراه:
09120394844   09120394843
09120394845

شماره تماس – ثابت:
03195011862    03195011861
03195011864    03195011863