• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 45-09120394843 - 03195011864

گزارش پرس تی وی از نمایشگاه تهران و غرفه فناوران نفت ابزار

گزارش پرس تی وی از نمایشگاه تهران و غرفه فناوران نفت ابزار 769 560 فناوران نفت ابزار

1 × پنج =

fna-company-main-logo-color

اصفهان – کیلومتر 22 جاده نایین – روبروی
شهرک صنعتی سجزی – فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

شماره تماس:  45-09130394843

شماره تماس: 4 – 03195011861