هفت گام تا راه اندازی پمپ بنزین

هفت گام تا راه اندازی پمپ بنزین

همیشه سوال همه همراهان و مشتریان این بوده برای احداث جایگاه سوخت واقعا چه کاری باید کرد برای همین تصمیم گرفتیم تمام این مشکلات را در  مطلبی با عنوان هفت گام تا راه اندازی پمپ بنزین خدمت شما مشتریان مطرح کنیم بازهم اگه سوالی بود مطرح کنید.

  1. انتخاب زمین مناسب به ابعاد حداقل 280 متر مربع برای جایگاه توزیع سوخت ثابت و حداقل 150 متر مربع برای جایگاه توزیع سوخت سیار
  2. اخذ مجوزهای تغییر کاربری زمین در صورتی که متعلق به شهرداری ، راهداری یا جهاد کشاورزی باشد
  3. اخذ موافقت اصولی از شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی ایران منطقه ای که قصد احداث جایگاه سوخت دارید، داشتن موافقت اصولی به معنای مجوز احداث جایگاه سوخت در بازه زمانی مشخص شده است
  4. جهت تامین سوخت موردنیاز جایگاه سوخت لازم است از بین 67 برند مورد تایید شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی ایران یک برند را به عنوان ارائه دهنده خدمات تامین و توزیع سوخت انتخاب و نسبت به تنظیم عقد قرارداد اقدام نمایید
  5. جهت طراحی و ساخت جایگاه سوخت از صفر تا صد نیاز است که با پیمانکار و شرکتی مجرب عقد قرار داد بست این کار باعث می شود که تمامی کارهای محوله بر عهده یک شرکت همچون شرکت فناوران نفت ابزار انجام گیرد
  6. گودبرداری ، آماده سازی و انجام عملیات عمرانی که ترجیحا بهتر است به صورت بومی باشد و با یک شرکت به صورت پیمانکاری عقد قرارداد گردد .
  7. راه اندازی و بهره برداری از جایگاه سوخت با نظارت و تاییدیه شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی ایران