• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

طرح کهاب در جایگاه های سوخت الزامی شد

طرح کهاب در جایگاه های سوخت الزامی شد 769 560 فناوران نفت ابزار


الزامی شدن طرح کهاب در جایگاه های سوخت

سازمان محیط زیست بر اجرای سریع طرح کهاب در کشور با توجه به گازهای خطرناک منتشره از بنزین در هوا تاکید نمود. بزودی جایگاه های قدیمی باید به این سامانه ها مجهز و در صورت بی توجهی برای ادامه کار و دریافت مجوز با مشکل روبرو خواهند شد.


چرا باید از طرح کهاب استفاده کنیم؟

کهاب به معنی کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین است؛ هدف اصلی این طرح کاهش از دست رفتن بخار بنزین در مراحل مختلف سوختگیری است. با توجه به آنکه ترکیبات هیدروکربنی، سمی و فرار بوده و تمایل زیادی در جهت ترکیب با عناصر و مواد دیگر دارند که انتشار آنها در محیط، ترکیبات تازه ای را به وجود آورده است و همچنین آثار نامطلوب فیزیولوژیکی، زیست محیطی و اقتصادی را به دنبال خواهند داشت.

الزام طرح کهاب در جایگاه های سوخت

اجرای طرح کهاب از سال ۸۷ در کشور کلید خورد و تا سال ۹۰، سه هزار و پانصد جایگاه در مرحله نخست Stage1 به سیستم بازیافت بخارت بنزین مجهز شدند و در پی اجرای موفقیت آمیز مرحله نخست در جایگاه ها کنترل مقدار خروج بخار بنزین پروژه مرحله دوم و نصب سامانه کنترل انتشار بخار بنزین در حین سوخت گیری خودرو و بازیافت بخار بنزین در محل جایگاه در دستور کار قرار گرفت.

الزام طرح کهاب در جایگاه های سوخت

بمنظور جلوگیری از انتشار بخار موجود در باک خودروها به اتمسفر در زمان سوختگیری، طرحی در دست بررسی بوده که با بهره جستن از نازل ها، شلنگ ها و ادواتی خاص، بخار متصاعده از باک خودرو را به سمت مخازن ذخیره زیرزمینی جایگاه هدایت می کند، پس از جمع آوری بخارات منتشرشده از باک خودروها و مخازن زیرزمینی جایگاه و هدایت آن به سمت نفتکش، نفتکش جهت سوختگیری مجدد به انبار نفت مراجعه کرده که با بهره جویی از طرح تکمیلی بازوهای بارگیری، بخار بنزین برای استحصال به واحد بازیافت بخار VRU به منظور استحصال مایع بنزین از بخار منتقل خواهد شد.

الزام طرح کهاب در جایگاه های سوخت

طرح ملی کهاب دارای مصوبه هیئت دولت بوده و محدوده عملکرد آن شامل تجهیز ٨٠ انبار نفت، ١٠ هزار نفتکش و ٣٤٠٠ جایگاه است، این طرح کمک شایانی در جلوگیری از آلودگی محیط زیست با بازیافت بخارات بنزین می کند که به همین دلیل شرکت محترم پالایش و پخش نفت استفاده از سیستم بازیافت بخارات بنزین را الزام دانسته و شرکت فناوران نفت ابزار به عنوان بزرگترین شرکت در زمینه تولید جایگاه های توزیع سوخت در خدمت است تا همچون دیگر خدمات در حوزه جایگاه سوخت این خدمت را نیز در اختیار شما قرار دهد.